Általános Szerződési Feltételek


Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen általános szerződési feltételek a Cg.: 06 – 09 – 014619  cégjegyzékszámú MIRAGGIO Korlátolt Felelősségű Társaság / 6782 Mórahalom, Délibáb u. 32. /, mint közvetítő – szolgáltató és a vele szerződő megbízó – szállásadó között létrejött „SZERZŐDÉS SZÁLLÁSHELY KÖZVETÍTÉSÉRE” megnevezésű szerződés szerves részét képezi, együttesen a továbbiakban „szállásszerződés” megjelöléssel

 

 

FOGALMAK:

„megbízó-szállásadó”: az a természetes vagy jogi személy, akinek az adott szálláshely vonatkozásában annak használatára vonatkóan kizárólagos rendelkezési jogosultsága van

 

„weboldal”: közvetítő – szolgáltató által működtetett morahalom.net cím alatt elérhető internetes felület, melyen a szerződés alappján a szállásfoglalás történik

 

„legkedvezőbb ár”: a szállásadó által biztosított legalacsonyabb ár, melyen a szálláshely a megbízó – szállásadó által azonos időszakban kiadásra kerül.

 

 

„szálláshely lényeges tulajdonsága”: a  szálláshely fizikai adottságait, így különösen területét, típusát, elhelyezkedését, felszereltségét, megközelíthetőségét, aktuális külső körmeyezetét és egyéb különös ismertető jegyeit magába foglaló információ.

 

„jutalék”: a jogviszony eredménykötelmi jellege okán a közvetített szolgáltatások számához és értékéhez igazodó ellenszolgáltatás

 

„jutalék számítása”: a szálláshelyen töltött éjszakák száma, lefoglalt szobánkénti és éjszakánkénti ára, melybe beletartozik az ÁFA, valamennyi a szálláshely kiadásával állami vagy adó- vagy járulékteher, illetve az extra szolgáltatások (pl. étkezések, pótágy igénybe vétele) után járó ellenszolgáltatás, mely a weboldalon keresztül a foglaláskor megrendelésre kerül

 

„utórendelés”: adott szálláshelyet a közvetítő – szolgáltató által korábban már igénybe vevő vendég számára történő szolgáltatás

 

„összesítő”:  közvetítő – szolgáltató által kiállított  a közvetített szolgáltatásokról szóló nyilvántartás

 

„közvetlen teljesítés”: pénzforgalmi számlára történő befizetés vagy átutalás

 

„kézbesítési vélelem”: az elektornikus úton megküldött iratot annak igazolható módon történő elküldését követő 24 órán túl,  úgy kell tekinteni, hogy a iratok kézbesítése sikeresen megtörtént

 

„rendkívüli esemény”: minden olyan az átlagostól eltérő helyzet, mely fizikai vagy személyi értelemben kihatással lehet a szálláshely és annak környezetének biztonságának megóvására, ideértve az esetleges bűncselekmény gyanúját is.

 

MEGBÍZÓ-SZÁLLÁSADÓ KÖTELEZETTSÉGE:

•                      pontos és naprakész szállásinformáció nyújtása,

•                      legkedvezőbb ár biztosítása,

•                      rendszeres elektronikus kapcsolattartás a közvetítő-szolgáltatóval,

•                      a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó információ, így különösen foglalás, lemondás, vendég távolmaradásának közlése a közvetítő-szolgáltató irányába,

•                      szálláshely rendszeres tisztán tartása,

•                      jutalék fizetése a közvetített szolgáltaások után,

•                      tájékoztatás rendkívüli eseményről vagy helyzetről,

•                      jóhiszemű együttműködés.

 

A megbízó-szállásadó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a szálláshely vonatkozásában rendelkezési jogosultsággal rendelkezik és garantálja, hogy a szálláshely a szolgáltatás igénybevételére alkalmas, tiszta állapotban teszi elérhetővé.

 

KÖZVETÍTŐ-SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGE:

•                      a weboldal folyamatos működtetésének biztosítása, rendszeres ellenőrzése és megújítása, a foglalások nyilvántartása,

•                      szálláshely információ haladéktalan feldolgozása és elérhetővé tétele foglalás céljából

•                      szálláshely információ pontosítása, valósághű kiegészítése, a foglalás eredményességének elősegítése érdekében,

•                      titoktartási kötelezettség a szolgáltatást igénybe vevő személyek vonatkozásában harmadik természetes vagy jogi személyek irányában,

•                      tájékoztatási kötelezettség,

•                      foglalási nyilvántartások vezetése, összesítő nyilvántartás elkészítése és továbbítása,

•                      számlakibocsátás.

 

Felek megállapodnak abban, hogy eseti jelleggel előzetes írásbeli egyeztetés alapján a foglalás extra szolgáltatással kapcsolahatják össze, illetve fizetési kedvezményeket adhatnak a rendszeres kihasználtság érdekében.

 

Megbízó-szállásadó tudomásul veszi, hogy a közvetítő-szolgáltató elektornikus felületén a szálláshely értékelésére vonatkozó minőségbiztosÍtási rendszert alkalmazhat.

 

Felek megállapodnak abban, hogy jelen „szállásszerződésben” nem szabályozott kérdésekben a a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.